Previous Page  25 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 28 Next Page
Page Background

TIPS

Voorbereiding van een constructie:

Meet de oppervlakte waarop u de constructie wil gaan plaatsen. Hou rekening met bouwvoorschriften in uw

regio. Sommige constructies zijn onderhevig aan een bouwvergunning.

De beste en mooiste resultaten worden bekomen op vlakke bouwplaten. Deze bouwplaten kunnen een

bestaande verharding zijn zoals een betonplaat, een tegelvloer. Bij bestaande verharding moet rekening

gehouden worden met de mogelijkheid om de constructie te verankeren met metalen schroefpluggen.

Het is van groot belang dat de constructie op een vlakke waterpas ondergrond geïnstalleerd wordt.

Een constructie in open grond zonder verharding is mogelijk. Hiervoor zijn per paal betonsokkels te gieten

waarvan de toplaag vlak is en alle betonsokkels moeten gelijk gezet worden met een laser of waterpas. De

constructie vereist namelijk een vlakke en egale basis om verder op te bouwen. Er is geen helling vereist

voor de waterafvoer, deze zit in de dakconstructie en is aan de buitenzijde van de constructie niet zichtbaar.

Er wordt vereist om een minimum betonlaag met net te hebben van 120 mm, (voor berijdbare vlakken is

150 mm een minimum). Analyseer tevens de ondergrond waarop de betonsokkel zal worden gegoten en zorg

er voor dat elke paal met een sokkel verbonden is door een funderingsring met de andere sokkels. Volgens type

ondergrond, zoals zand, zal een andere voorbereiding nodig zijn, de regel is een goede stabiele ondergrond

hebben of verkrijgen, bespreek dit met uw aannemer vooraf.

Waterafvoer:

Maak een keuze vooraf voor het afvoeren van regenwater. Wij verkiezen steeds min. 2 afvoerpijpen om de norm

EN13561:2015 te volgen die gelijk is gesteld met 56l/h/m².

U kan kiezen voor:

• Bovengrondse afvoer: maak een keuze waar het water naar toe moet vloeien, bvb een rooster, een greppel.

In sommige regio’s is de gescheiden waterafvoer van toepassing, maak dan dat het hemelwater in de juiste

riolering vloeit. Bij de bovengrondse afvoer wordt het water via een buis in polypropeen in de paal naar de

buitenzijde van de paal gestuurd.

Deze zit reeds in de kolom gemonteerd en is herkenbaar aan de sierring in de kolom onderaan.

Deze moet gericht worden naar de buitenzijde van de constructie. Deze zal in de meeste gevallen reeds

gekend zijn bij de bestelling.

• Ondergrondse afvoer: ideaal indien er nog geen constructieplaat ligt of er met betonsokkels wordt gewerkt.

Voorzie deze vÓÓr het gieten van de beton. Meet de afstand correct tussen de twee afvoerbuizen want deze

zullen met de corresponderende palen perfect moeten passen met de balken er tussen.

25